บทความ

ประโยชน์ของไมครอนเกจที่ (ช่างแอร์มือใหม่) ควรรู้

ไมครอนเกจ คืออะไร ? ไมครอนเกจ,แวคคั่มเกจ หรือช่างบางคนอาจจะเรียกว่า เครื่องวัดสุญญากาศ คือ อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่สามารถแสดงถึงระดับสุญญากาศแบบสมบูรณ์ โดยแสดงเป็น หน่วย ไมครอน (micron) เพื่อให้ทราบว่าในระบบเครื่องปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น ไม่มีอากาศและความชื้นหลงเหลืออยู่ ทำไมต้องใช้ไมครอนเกจ เนื่องจากเกจวัดแรงดันแบบแอนะล็อกไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดค่าสุญญากาศอย่างละเอียดในขณะที่หน้าปัดโชว์เข็ม – 30 ทำให้เราไม่ทราบเลยว่าในขณะนั้น ระดับสุญญากาศอยู่ระดับกี่ไมครอน โดยช่างติดตั้งที่ไม่ได้ใช้ไมครอนเกจ จะใช้วิธีทำสุญญากาศจากระบบโดยการกำหนดเวลา 20-30 นาที แต่ถ้าเรานำไมครอนเกจมาใช้ใน เราจะทราบระดับสุญญากาศได้ทันทีช่วยให้สะดวกและเพิ่มมาตรฐานในการติดตั้งให้น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วย ประโยชน์ของไมครอนเกจที่ (ช่างแอร์มือใหม่) ควรรู้ ระบบที่ดีควรมีระดับสุญญากาศที่ต่ำกว่า 500 ไมครอนการแวคคั่มระบบหรือการทำสุญญากาศได้ถึงหรือต่ำกว่า 500 ไมครอน จะทำให้ความชื้นในระบบเดือดกลายเป็นไอและถูกดูดออกจากระบบได้ ตรวจสอบรอยรั่วในระบบ วิธีการง่าย ๆ หลังจากทำการแวคคั่มระบบเสร็จแล้ว ให้ปิดแวคคั่มปั้ม ประมาณ 5 – 20 นาที เพื่อตรวจสอบดูว่า ถ้าระดับค่าในเครื่องไมครอนเกจค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 2000 ไมครอน แสดงว่า ระบบยังมีความชื้นอยู่ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีหลังปิดแวคคั่มปั้ม แสดงว่าระบบมีจุดรั่ว

7 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อ Data Logger

Temperature Data Logger (เครื่องบันทึกอุณหภูมิ) คืออะไร ? Temperature Data Logger หรือ ภาษาไทยอาจจะเรียกว่า เครื่องบันทึกอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบพกพา มีความสามารถในการบันทึกเก็บข้อมูลอุณหภูมิ และ แสดงผลรายงานข้อมูลอุณหภูมิเพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้ ซึ่งในปัจจุบันเจ้าเครื่อง Temperature Data Logger นิยมนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง เช่น การแปรรูปอาหาร, การเกษตรสมัยใหม่, การขนส่งสินค้า, ห้องยา, คลังเก็บวัคซีน, ห้องปฏิบัติการ ครับ แต่ถ้าหากคุณกำลังหาเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger ) มาใช้งาน 7 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อ Temperature Data Logger ช่วงการวัดอุณหภูมิ ความแม่นยำ ระดับของการกันน้ำ ความยากง่ายในการใช้งาน ขนาดและน้ำหนัก อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ราคา หากสนใจสินค้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Temperature Data