Showing 13–18 of 18 results

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

ELITECH DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิ รุ่น‎ LogEt 1 Single Use

เครื่องบันทึกข้อมูลมาพร้อมหน้าจอแบบ LCD ประหยัดพลังงานพร้อมตัวเชื่อมต่อ USB ที่ช่วยให้ส่งออกข้อมูล PDF ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือสายใด ๆ โดยสามารถกำหนดค่าตัวบันทึกก่อนใช้งานและกำหนดค่าพารามิเตอร์การป้องกันรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ผ่านซอฟต์แวร์ ElitechLog หรือเว็บไซต์กำหนดค่าออนไลน์ เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิตลอดการเก็บรักษาและขนส่งในอุตสาหกรรมอาหารและยา ฯลฯ

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

ELITECH DATA LOGGER เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-5

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ มาพร้อมจอ LCD เพื่อให้สามารถดูค่าผ่านจอแบบมัลติฟังก์ชั่นได้ มีแบตเตอรี่สำหรับถอดเปลี่ยน และฝาปิดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB แบบ plug-and-play ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ PDF, Excel, MS Word ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของ Elitech ได้ เหมาะสำหรับใช้ในการบันทึกอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบไร้สาย 2 Temp ใช้งานได้ผ่านเครื่อข่ายไร้สาย WiFi สามารถใช้งานได้ผ่าน Internet of Things ตรวจสอบและจัดการข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ Real-time และออฟไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน Elitech App หรือเบราว์เซอร์ เหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้า, ห้องปฏิบัติการ, คลังสินค้า ฯลฯ

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิผ่านระบบไร้สาย 2 Temp ใช้งานได้ผ่านเครื่อข่ายไร้สาย WiFi สามารถใช้งานได้ผ่าน Internet of Things ตรวจสอบและจัดการข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ Real-time และออฟไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน Elitech App หรือเบราว์เซอร์ เหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้า, ห้องปฏิบัติการ, คลังสินค้า ฯลฯ

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

ELITECH DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น รุ่น RC-61

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น ถูกออกแบบสำหรับระบบห่วงโซ่ความเย็นทั่งหมดไม่ว่าจะเป็น ในด้านการเก็บรักษายา, อาหารสด, อาหารแช่แข็ง หรือ การใช้งานห้องเย็น ตัวอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นภายนอกที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยการเข้าถึงข้อมูล โดยตัวเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นอเนกประสงค์ มาพร้อมหน้าจอ LCD มัลติฟังก์ชั่นในตัว สามารถปรับแต่ตั้งค่าได้ง่าย อีกทั้งยังนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ ไฟล์ PDF หรือ Excel ผ่านซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลของ Elitech ได้ด้วย

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ มีไฟแสดงสถานะการเตือน LCD แบบมัลติฟังก์ชั่น แบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้พร้อมสัญญาณเตือน สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Word, Excel, PDF ได้ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของ Elitech เหมาะสำหรับการบันทึกอุณหภูมิในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่งของอาหาร, ยา, สารเคมี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

อ่านต่อ