ELITECH เกจวัดน้ำยาแอร์ดิจิตอล Digital Gauge Manifold รุ่น MS-1000

เซ็นเซอร์ความดันชดเชยอุณหภูมิแบบคู่ ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรยิ่งขึ้น รองรับสารทำความเย็นหลายตัว