ELITECH Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ PDF อเนกประสงค์ รุ่น LogEt 8 BLE

เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิสีน้ำเงินแบบใช้ซ้ำได้ โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งให้การอ่านค่าอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการมองเห็นที่สมบูรณ์ระหว่างการขนส่งแบบ Cold Chain