ELITECH Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น รุ่น GSP-6

การเก็บรักษายา, อาหารสด, อาหารแช่แข็ง หรือการใช้งานในห้องเย็น ตัวอุปกรณ์มีการติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นภายนอกที่มีความแม่นยำสูง