ELITECH เครื่องมือตรวจรอยรั่ว น้ำยาแอร์ รุ่น CLD-100

เครื่องตรวจจับรอยรั่ว Elitech CLD-100 เป็นตัวเครื่องตรวจจับที่มีเทคโนโลยีล่าสุด อีกทั้ง เครื่องตรวจรอยรั่วรุ่น CLD-100 ยังนำไปใช้กับตรวจจับรอยรั่วระบบอื่นๆ และเก็บรักษาและใช้งานง่าย อีกทั้งยังมีขนาดพกพาที่กระทัดรัด