ELITECH เครื่องมือตรวจรอยรั่ว น้ำยาแอร์ รุ่น WJL-6000S

Elitech WJL-6000S เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สฮาโลเจนได้ 100% โดยเทคโนโลยีการตรวจจับขั้นสูงช่วยให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็น HFC(134a), CFC ได้ทั้งหมด ด้วยการใช้เสียงและภาพเป็นการแจ้งเตือนจุดที่มีการรั่วไหลไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด