ELITECH DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น รุ่น RC-61

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น ถูกออกแบบสำหรับระบบห่วงโซ่ความเย็นทั่งหมดไม่ว่าจะเป็น ในด้านการเก็บรักษายา, อาหารสด, อาหารแช่แข็ง หรือ การใช้งานห้องเย็น ตัวอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นภายนอกที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยการเข้าถึงข้อมูล โดยตัวเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นอเนกประสงค์ มาพร้อมหน้าจอ LCD มัลติฟังก์ชั่นในตัว สามารถปรับแต่ตั้งค่าได้ง่าย อีกทั้งยังนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ ไฟล์ PDF หรือ Excel ผ่านซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลของ Elitech ได้ด้วย