ELITECH เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น รุ่น MEC-H10

Elitech MEC-H10 เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นที่มีความต้านทานความหนาแน่นสูง ทำให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 99.9% อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ 2 เซนเซอร์ที่ต้องการดูอุณหภูมิห้อง กับ อุณหภูมิแตกต่างที่เครื่องระเหยได้