ELITECH DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น รุ่น RC-4HC

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น มีไฟแสดงสถานะการเตือน LCD แบบมัลติฟังก์ชั่น แบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้พร้อมสัญญาณเตือน สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Word, Excel, PDF ได้ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของ Elitech เหมาะสำหรับการบันทึกอุณหภูมิในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่งของอาหาร, ยา, สารเคมี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ