เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) กับ 5 คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คือ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)  คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิมีเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติใช้แบตเตอรี่ ขนาดไม่ใหญ่สามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกอุณหภูมิ และสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้และมีซอฟแวร์เพื่อจัดการเก็บ แสดงผลเพื่อนำมาวิเคราะห์หรือประเมินผลต่อได้

5 คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 

1. ความแม่นยำ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ความแม่นยำมีสำคัญอย่างมากเพราะประเภทของสินค้าแต่ละประเภทมีการจัดเก็บไม่เหมือนกันตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Temperature Data Logger ที่นำไปใช้งานในอุตสาหกรรมยา วัคซีน ซึ่งต้องการความแม่นยำและความละเอียดที่มากกว่า อุตสาหกรรมอาหาร เราจึงต้องคำนึงถึงการเลือกใช้ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับงาน เพื่อทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม

2. เซนเซอร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ค่าพารามิเตอร์ที่เป็นหลักคือ ค่าอุณหภูมิ แต่ในสินค้าแต่ละประเภทมีความต้องการวัดหรือบันทึกค่าพารามิเตอร์ชนิดอื่นด้วยนอกเหนือจาก ค่าอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น ค่าความชื้น ปัจจุบันเครื่องบันทึกอุณหภูมิยังมีเซนเซอร์สามารถวัดและบันทึกค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ได้ เช่น ความชื้น เพื่อช่วยให้เราสามารถทราบข้อมูลได้มากขึ้นและนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่อได้

3. ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ยิ่งมีความถี่ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิบ่อยแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณต้องการปรับความถี่ในการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิหรือความชื้นต้องสอดคล้องกับความจุในการเก็บข้อมูลของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิเพื่อติดตามการขนส่งของยาที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิคงที่เป็นพิเศษคุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการบันทึกเป็นน้อยกว่า 5 วินาที แต่ สำหรับการขนส่งสินค้าประเภทอาหารคุณอาจจะกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกเป็น 30 นาทีหรือนานกว่านั่นได้

4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) แบบพกพาส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานต่ำมาก แต่อย่างไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงการกำหนดความถี่ในการบันทึกข้อมูล ถ้ามีความถี่มาก แบตเตอรี่ก็อาจจะหมดเร็วขึ้น กับระยะเวลาการดำเนินการขนส่ง เพื่อป้องกันให้ไม่มีปัญหาแบตเตอรี่หมดในขณะกระบวนการติดตามอุณหภูมิการขนส่งสินค้า โดยส่วนมาจะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่เกิน 1 ปี

5. หน่วยความจำภายใน

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) แบบพกพาส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระยะยาว โดยเครื่องบันทึกจะเก็บข้อมูลจำนวนมากก็ขึ้นอยู่กับการปรับช่วงเวลาบันทึกข้อมูล ทำให้เราต้องคำนึงถึงความจุของหน่วยความจำภายใน โดยเครื่องบันทึกข้อมูลจะมีความสามารถในการถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลผ่าน USB บูลทูธ Wifi หรือบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Cloud  และสามารถแสดงผลรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

สรุป

5 คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) โดยต้องคำนึงถึง ความแม่นยำ เซนเซอร์ ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล อายุของแบตเตอรี่ และหน่วยความจำภายใน  ที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า เพราะความต้องการรายละเอียดของอุณหภูมิและความชื้นสินค้าแต่ละประเภทอาจจะไม่เหมือนกัน จึงทำให้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ได้ออกมาจำหน่ายให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์แต่ละประเภทสินค้า เช่น สำหรับอาหาร สำหรับยา และอื่น ๆ