Showing 1–6 of 14 results

RCW-800W ซีรีส์เป็นเครื่องบันทึก IoT ที่สื่อสารผ่านเครือข่าย WIFI ซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบตามเวลาจริง บันทึก แจ้งเตือน และอัปโหลดข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นโดยรอบ เครื่องบันทึกส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้นและอุปกรณ์โฮสต์ ส่งค่าที่วัดได้โดยตรงไปยังคลาวด์เย็น Elitech ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

อ่านต่อ

การเก็บรักษายา, อาหารสด, อาหารแช่แข็ง หรือการใช้งานในห้องเย็น ตัวอุปกรณ์มีการติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นภายนอกที่มีความแม่นยำสูง

อ่านต่อ

เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิสีน้ำเงินแบบใช้ซ้ำได้ โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งให้การอ่านค่าอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการมองเห็นที่สมบูรณ์ระหว่างการขนส่งแบบ Cold Chain

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Data Logger

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Data Logger

อ่านต่อ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

ELITECH เครื่องบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-17

Elitech RC-17 จัดการการตรวจสอบอุณหภูมิสำหรับห่วงโซ่อุปทานอาหารตั้งแต่การแปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงการจัดจำหน่าย จัดเก็บการอ่านค่าอุณหภูมิได้สูงถึง 16,000 จุด พร้อมการแจ้งเตือนสถานะ LED และการออกแบบที่เล็กและเบาเป็นพิเศษ เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบใช้แล้วทิ้งนี้บรรจุในถุงกันน้ำ ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ต้องนำออกจากถุง

อ่านต่อ