ELITECH เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบดิจิตอล รุ่น BT-3

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นวัดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถเลือกแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ ℃ / °F  มาพร้อมฟังก์ชั่นบอกเวลาและการแจ้งเตือน Min / Max สามารถเลือกรูปแบบแสดงเวลาได้ทั้ง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง