สารฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) คืออะไร ?

สารฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) คืออะไร ?

ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและมีกลิ่นฉุนมาก โดยทั่วไปสารชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสี กาว และสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้แก่ ไม้อัดและไม้แปรรูปอื่น ๆ ไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่แฝงอยู่สิ่งเหล่านั้นซึ่งถือว่าเป็นภัยในที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ หรือ แม้แต่ในน้ำยาทาเล็บ คุณก็อาจจะได้รับความเสี่ยงที่จะได้รับไอระเหยของสารชนิดนี้ได้ เช่นกัน
เนื่องจากฟอร์มัลดีไฮด์ถูกใช้ในการผลิตของใช้ในครัวเรือนมากมายตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงเครื่องสำอางที่มีอยู่ในบ้านทุกหลัง ฟอร์มาลดีไฮด์มีความเข้มข้นสูงขึ้นพบในบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือมีการก่อสร้างใหม่

 

ฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) มีผลต่อสุขภาพอย่างไร?


เมื่อฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในอากาศที่ระดับเกิน 0.1 mg/m3 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ บางคนอาจประสบกับผลข้างเคียง เช่น เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูก และทางเดินหายใจ บางคนไวต่อฟอร์มาลดีไฮด์มากในขณะที่บางคนไม่มีปฏิกิริยาต่อการได้รับสัมผัสในระดับเดียวกันเห็นไหมครับ นอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้ว ยังสารเคมีรอบ ๆ ตัวเรา เช่น PM2.5 สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราและคนที่เรารัก เมื่อเราทราบแล้ว จะได้พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพดีกันดีครับ