สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) คืออะไร ?

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) คืออะไร ?

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย กระจายตัวไปในอากาศได้ในอุณหภูมิและความดันปกติ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) มักจะเป็นสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สีทาบ้าน น้ำยาย้อมสีผมและดัดผม สารจำกัดศัตรูพืช หรือแม้แต่ ควันบุหรี่

 

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ?


เมื่อสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) เมื่อมีระดับเกิน 0.6 mg/m3 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ บางคนอาจประสบกับผลข้างเคียง เช่น เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูก และทางเดินหายใจ เวียนหัว อย่างไรก็ตามการได้รับสารที่มีความเข้มข้นสูงและเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น การระคายเคืองตาจมูกและคอเป็นเวลานาน อาจทำให้มีอาการปวดหัวเรื้อรัง มีอาการคลื่นไส้เรื้อรัง ระบบประสาทส่วนกลางอาจจะถูกทำลายได้ เห็นไหมครับ นอกจากฝุ่น PM 2.5 หรือแม้แต่ สารฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) และสารเคมีอื่นๆ รอบตัวเรา ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราและคนที่เรารัก เมื่อเราทราบแล้ว จะได้พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพดีกันดีครับ