ELITECH DATA LOGGER เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-5

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ มาพร้อมจอ LCD เพื่อให้สามารถดูค่าผ่านจอแบบมัลติฟังก์ชั่นได้ มีแบตเตอรี่สำหรับถอดเปลี่ยน และฝาปิดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB แบบ plug-and-play ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ PDF, Excel, MS Word ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของ Elitech ได้ เหมาะสำหรับใช้ในการบันทึกอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง